Bulut Bilişim Nedir?

Bulut Bilişim (Cloud Computing) Nedir?

Bulut Bilişim Nedir?

Bulut Bilişim (Cloud Computing), konumdan bağımsız genel havuz veya havuzlardaki bilgi ve kaynağın, bağlı ve izinli diğer bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve benzeri bilişim aygıtları arasında aktarımı ve bunlarla paylaşımı esasına dayanan, internet tabanlı bilişim hizmetidir. “Bulut” bilişim denmesinin sebebi, tüm verinin ve kaynakların internet üzerinde bulut ortamında bulunuyor olmasıdır.

Altyapı Hizmeti, Platform Hizmeti ve Yazılım Hizmeti olmak üzere üç farklı hizmet şekli mevcuttur.

Altyapı Hizmeti (IaaS: Infrastructure as a Service)

Bulut platformu tarafından sanal olarak çalıştırılan konuk makinelerin/sunucuların, kullanıcıların kullanımına olduğu halleriyle sunulması hizmetidir.

Platform Hizmeti (PaaS: Platform as a Service)

Kurulumda işletim sistemi, yazılım geliştirme ortamı, veri tabanı işletme ortamı veya web sunucusu gibi ortamlar yüklenmiş, kullanıma hazır platform hizmetidir.

Yazılım Hizmeti (SaaS: Software as a Service)

Bulut platformu üzerine hazır kurulu yazılımların kullanıcılara internet üzerinden kullandırılması ve bu yazılımlar ile oluşturulan verilerin bulut ortamında saklanması hizmetidir.

Bulut Bilişim nedir? Iaas, Saas, Paas nedir?

Tablo olarak iki farklı anlatımla IaaS, SaaS ve PaaS arasındaki farklar.

Bulut Bilişim nedir? Iaas, Saas, Paas nedir?


Bulut bilişim altyapıları kurulum olarak ise Genel Bulut, Özel Bulut ve bu ikisinin ortak kullanımıyla oluşan Federe/Hibrit Bulut adı altında üç veya daha fazla şekilde gerçekleştirilebilir.

Genel Bulut

İnternet erişimine sahip tüm şahıs veya kuruluşlar için veri aktarımı yapan platformlar için kullanılan bilişim hizmetinin adıdır.

Blog Gönderisi: Genel Bulut Nedir
Genel Bulut Hizmeti

Özel Bulut

Sistemi kullanacak olan kullanıcının kontrolünde sanallaştırılan kaynakların, kullanıcının çalıştığı diğer taraflar veya izin verilmiş katılımcılar ile paylaşılması sonucunda oluşan bulut bilişim hizmetidir.

Blog Gönderisi: Özel Bulut Nedir
Özel Bulut Hizmeti

Federe/Hibrit Bulut

Genel ve Özel Bulut sistemlerinin beraber kullanımı ile ortaya çıkan Federe/Hibrit Bulut, her iki sistemin avantajlarına aynı anda sahip olan, hem güvenli hem de esnek bulut sistemidir.

Federe/Hibrit Bulut Hizmeti

Neden Bulut Bilişim? Avantajları Nelerdir?

Bulut bilişim temelde şu avantajlardan fayda sağlamak için kullanılır;

  • Verilerin sistemlerde yer kaplamasının önüne geçilmesi,
  • İşlemci, bellek gibi kaynakların veya yazılımların (CRM, ERP, vb.) satın alımı yerine, daha uygun maliyetlerle saatlik olarak kiralanması,
  • Yüksek güvenlik için tüm kaynak ve verileri, bir veya birden fazla eş zamanlı çalışan noktadan sunulması,
  • Sahip olduğu teknolojilerle iş sürekliliğini yükseltmesi,
  • Kaynak ve verilere internet erişimi bulunan her yerden ulaşılması.